Transferir les fotos per cable

Podem transferir les fotos de la càmera a l'ordinador, connectant-la per cable a un port USB.

Reconeixerem els ports USB perquè porten seregrafiat aquest logotip.

Procediment:
  1. Localitzem el cable. Fixemnos que te 2 extrems diferents: el connector més gran anirà al ordinador i el més petit a la càmera.
  2. Connectem un extrem del cable a la càmera: el del connector petit.

  3. Conectem l'altre extrem del cable a l'ordinador: el del connector més gran.