Plagues i malalties dels bonsais

Les plantes, els arbusts, els arbres... poden patir malalties, plagues... i per tant els bonsais també tenen enemics naturals, tot i que els bonsais disposen d'una gran fortalesa si estan ben cuidats, també poden patir atacs o enfermetats. En el cas que el nostre bonsai pateixi alguna malatia o atac, procurarem no abusar de productes químics ja que són molt agressius. La millor manera és prevenir-ho utilitzant algun insecticida ecològic preventiu especialment fabricat per a bonsais.

Algunes Malalties o plagues.

Aranya Roja

Símptomes: S'observa en les fulles unes taquetes d'aranya de color blanquinós, aquestes aranyes succionen la saba i debiliten l'arbre. Si es sacseja l'envers de les fulles, es pot observar petits punts vermells.


Caparreta

Símptomes:Presència de bossetes marrons en les fulles i rames, acompanyades d'un cotonet negre que cobreix les fulles (fongs).

Eliminació: Rascar les zones afectades. Insecticida. Alcohol.

Podridura de les arrels


Símptomes: Podem observar en el arbre una evident debilitació.
Per evitar aquesta malaltia, controlar el reg.

Pugó verd

Símptomes: Aparició de pugons verds en les fulles i rames que aquestes romandran grogueques i malmeses.
Eliminació mitjançant insecticides orgànics si el remei d'explulsió d'aigua a pressió no és suficient.

Taques folials

Símptomes: En les fulles i apareixen taques grisenques.
Eliminació: Podar les fulles malaltes i pulveritzar amb fungicida.


Cucs de les arrels

Símptomes: Quan no hi ha precència d'insectes en les fulles però estan de color groc. Si mirem les arrels podrem veure que no tenen l'aspecte normal.
Redueix el creixement vegetatiu de l'arbre.
Eliminació: Fungicida.

Orugues mineres

Símptomes: Observarem orugues en les fulles. Les orugues rosseguen les branques i la part tendre de les fulles.
Eliminació: Podar les parts afectades.