Estils de bonsais

El bonsai està classificat en diversos estils. Les seves categories principals es basen en la forma general de l'arbre a la torreta. D'altres classificacions són relatives a la posició i al nombre de soques, a la forma de les arrels i de les branques i al tipus de composició també han estat establertes.
Els estils es deriven dels models que han estat observats en el seu entorn natural. Tot i que els arbres d'un estil determinat s'assemblin entre ells, la veritat és que cadascun posseeix característiques pròpies, unes característiques que precisament són les que proporcionen la varietat de maneres de gaudir que dona aquest art.
A continuació, detallem els estils utilitzats en els cercles on es practica el bonsai. El conèixer les normes d'aquests estils ens ajudarà, tant en el cultiu del teu propi bonsai com a l'hora d'aprofundir en el bonsai en general.

CHKKAN (vertical formal )


La soca d'aquest arbre s'alça dreta i s'esmola cap a la copa .Les arrels, en la seva base, s'estenen en totes les direccions. Les branques, de manera ideal, han d'estar espaiades i disposades simètricament equilibrades, per davant i per darrera, a l'esquerra i a la dreta.

SHKAN ( tronc inclinat )


La soca té una inclinació cap a la dreta o cap a l'esquerra, amb les branques que creixen a ambdós costats.


SHAKAN (vertical informal )


La soca te inclinació cap a la dreta o cap a l'esquerra, amb les branques que creixen a ambdós costats.


MOYOGI ( vertical informal )


La soca pot ser corba i creixen amb una inclinació lleu. El capdamunt de l'arbre roman directament
sobre la base.

BANKAN ( tronc doblement corbat )


La soca és extremadament corbada i, en alguns casos, fins i tot entortolligada sobre ella mateixa.

KENGAI ( cascada ) (semi-cascada )

L'arbre cascada te la soca encorbada per la “caiguda” del fullam, tot format una línea elegant cap el fons del test.
Igual que la cascada, la semi-cascada creix cap amunt i cap avall, però configurant un angle recte
menys abrupte. El fullam de l'arbre semi-cascada no necessita assolir la part de baix del test.

BUNJINGI (literal )


L'estil característic és el del tronc inclinat amb amb branques disperses, normalment agrupades
al capdamunt. L'arbre emana un aspecte d'elegància plàcida.