Adobs i fertilitzants

Perquè una planta creixi bé és imprescindible que la terra tingui tots els nutrients
necessaris, això és vital pel bonsai, degut a que l´espai de la torreta es més reduït
te menys reserves de nutrients, que en un altra tipus de torreta o en un jardí que en
el seu medi natural.
S' utilitzaran uns adobs sòlits de dissolució lenta, els adobs químics no s' haurien
de fer servir perquè són massa agressius.
A més de posar adob sòlit és important regar adequadament, ja que si no reguem su-
ficient l´adob no es disoldrà i els nutrients no enriquiran el terra i si reguem
massa podem podrir les arrels de la planta.
El millor seria no tenir que utilitzar cap producte químic, però es quasi impossible,
ja sigui per tenir que combatre alguna plaga o malaltia.


NORMES PER FERTILITZAR UN BONSAI


Perquè un bonsai reaccioni millor a l´entretemps es recomana posar-li un adob fort a la
tardor abans de la parada hivernal.

 • No fertilitzar a ple estiu ni a ple hivern.
 • No fertilitzar abans de trasplantar ni desprès de fer-ho.
 • Fertilitzar a l´entretemps després que s'obrin les gemmes,excepte en els arbres de
 • fulla caduca.
 • Les plantes de fulla caduca es fertilitzant després de que hagin aparegut els nous
 • brots.
 • Les plantes de fulla persistents es solen fertilitzar després que hagin aparegut nous
 • brots.
 • Les plantes de fulla persistent es poden fertilitzar dues vegades al mes.
 • Les plantes de flor i fruit es fertilitzen abans que s'obrin les flors i immediatament
 • després de que s' espatllin.
 • Un excés d'adob pot perjudicar la planta.


Tres components bàsics per la planta són ; nitrogen, fòsfor i potassi.
El primer accelera el creixement i augmenta la producció de llavors fulles i fruits .
El fòsfor prepara la planta per resistir condicions adverses.

Uns altres que necessita en menys quantitat son magnesi,sofre, calci ,ferro, cinc.
La terra especial pel cultiu de bonsais te elements secundaris en quantitat suficient,
però i requereix un aportament extra de macroelements, els adobs mes recomanables
son:
5N-10P-10K i 2N-10P-10K.

Autor(es): Rosa Santana