El reg i la seva influència en el creixement

En general s'ha de regar quan la terra estigui lleugerament seca, sense deixar-lo assecar del tot en cap cas, però tampoc no s'ha de regar en excés. De forma general, es reguen cada dia a l'estiu(en zones molt caloroses o molt solejades dos cops al dia ) i cada dos o tres dies a l'hivern.

Es rega amb una regadora de forats molt fins, per evitar l'erosió de la terra. Un cop humitejada la terra per sobre, l'arbre ja està preparat per rebre l'aigua. Se li ha de donar temps per a preparar-se. Es regarà un segon cop al cap d'uns minuts, a fons, fins que l'aigua brolli pels forats de drenatge del test, evitant l'embassament de la terra.

Si el test o safata estan molt secs, o l'aigua no penetra bé a la terra, submergeixi'l fins a la vora del test i deixi-la reposar uns minuts.


Aprenem a regar els nostres bonsais.


El reg és essencial per mantenir vius aquests petits éssers. Hem de considerar que viuen en un test petit i que la quantitat de terra és escassa, així que pot assecar-se amb molta rapidesa.

Podem establir unes regles bàsiques:

 • Regarem sempre que la superfície de la terra comenci a assecar-se.
 • No deixarem mai que la terra s'assequi totalment.
 • No deixarem aigua a les safates de sota el test.
 • Hem de vigilar que la terra dreni bé l'aigua i eviti embassaments.
 • Utilitzarem una regadora amb aplic de forats fins i abocarem l'aigua des de sobre simulant la pluja.
 • Regarem en dues passades perquè la terra pugui absorbir bé l'aigua i no perdem terra.
 • No aplicarem massa pressió d'aigua, ja que podria desfer l'estructura de la terra i endur-se la terra, l'adob o la molsa (que redueix l'evaporació, per això no s'ha de treure mai la molsa).
 • Regarem fins que surti aigua de manera abundant per els forats de drenatge del test.
 • No regarem per immersió (excepte en casos excepcionals).
 • No s'ha de reutilitzar l'aigua del reg ja que s'emporta residus que depura l'arbre.
 • L'aigua ha de ser bona, sense un excés de nitrats o calç, sense pesticides o fungicides...
 • Si l'aigua és dolenta el nostre bonsai pot tenir problemes com la variació del ph (que hauria d'estar entre 6,5 i 7), debilitat general, menys brots, creixement més lent...
 • Podem deixar reposar l'aigua a temperatura ambient una estona abans per evitar grans canvis de temperatura.
 • També podem recollir aigua de pluja.                                                        
Autor(es): Rosa Mestre