Tipus de Bonsai (Plantes adequades i emplaçament més idoni)

Com tots els arbres, cal que els bonsais visquin a l'exterior, i si no és possible, només alguns arbres tropicals aguanten curts períodes a l'interior d'una vivenda, al costat d'una finestra on li toqui el sol unes quantes hores, però és millor que no sigui de forma directa i no s'han de situar a prop d'una font de calor. Aquests bonsais amb el temps es debiliten i perden la forma, raó per la qual han de situar-se a ple sol sempre que el temps no sigui massa fred, els arbres tropicals han de protegir-se de les gelades: en climes freds s'haurà de vigilar durant l'hivern que no hi hagi un brusc descens de temperatura. El rang crític per als arbres tropicals oscil·la segons l'espècie entre els 3 i els 7ºC. En canvi els arbres mediterranis resisteixen molt millor el fred, i hi han famílies d'arbres cóm les coníferes que resisteixen perfectament les gelades.

Plantes més habituals

Encara que de Bonsais en podem fer de qualsevol espècie, habitualment s'utilitzen els arbres que tenen les fulles petites.

Olivera (Olea europea L.) és una de les 35 espècies dins del gènere Olea. L'olivera silvestre o ullastre es considera dins de la subespècie sylvestris i les oliveres conreades dins de la subespècie sativa.

La figuera (Ficus carica) és l'arbre que fa les figues.

Romaní o romer (Rosmarinus officinalis) és un arbust perenne d'entre mig metre i un metre i mig d' altura, de ramificació profunda, amb fulles xicotetes allargades amb una amplada màxima d'uns 3mm i fins a 40 mm de llargada (oblonga-aovades), verdes, llustroses pel feix i blanques o blaves violades per l'envers a l'estar cobertes d'abundants pelets.Autor(es): Rosa Mestre