Recerques avançades amb Google


El cercador google a més de fer les cerques normals en permet buscar coses de maneres especials Exercicis:

Et proposem una sèrie de trucs per a buscar millor en Google: símbols i paraules per a escriure en el nostre cercador i obtenir els millors resultats.

Exercicis:

 
Visita la web del buscador google.es i fes els següents exercicis:

1 Escriu una frase entre cometes, per exemple “Sólo sé que no sé nada”, i obtindràs resultats que continguin exactament aquesta paraula.

2 . Busca definicions d'una paraula. Per exemple, cerca define:amor i trobaràs resultats que continguin definicions de la paraula amor.

3 . Per a eliminar un concepte de la teva recerca, tria la paraula que ho defineix i posa davant el signe de restar. Per exemple, escriu menjar –ràpid si vols obtenir qualsevol tipus de menjar excepte la ràpida.

4 . Per a buscar una pàgina Web d'una forma més efectiva utilitza aquest truc. Per exemple, escriu Vietnam site:es i aconseguiràs com resultat referències a Vietnam en pàgines Web acabades en “.es”.

5 . Per a buscar resultats relacionats amb un període de temps has de col•locar punts suspensius entre els nombres que ho delimiten. Així: Picasso 1930...1950.

6 . Aquest truc serveix per a buscar resultats amb enllaços a una pàgina Web determinada. Per exemple, escriu link: www.mundia2006.com i aconseguiràs resultats que tinguin enllaços a aquesta pàgina del mundial.

7 . Serveix per a resoldre qualsevol operació matemàtica senzilla. Per exemple,30+140, 30-140, 30x140, 30/140. Obtindràs el resultat de l'operació immediatament.

8 . Per a trobar una resposta concreta a una pregunta, utilitza aquest truc. Per exemple, escriu moneda de Argentina. La resposta apareixerà en la part superior de la pàgina de resultats.
Adreça:
Autor(es): David Gateu
Organización: CCBC