Jocs educatius a internet

Alguns adreces electròniques on s'hi pot trobar aquest tipus de jocs són:

  • www.edu365.com (són de gran interès especialment l'apartat d'infantil i també el de primària)
  • www.super3.cat
  • www.3xl.net
  • www.lestresbessones.com
  • www.educalia.org/taller/llistataller
Autor(es): Anna