El Teclat

És el principal dispositiu d'entrada.
Ens permet introduïr simbols (numeros, lletres...), moure'ns per dins del text i realitzar altres operacions del sistema de finestres.

Parts del teclat

El teclat està dividit en varies parts:


La part més a l'esquerra es l'alfabètica, i simula el teclat d'una màquina d'escriure.
A la dreta de tot hi ha la part numèrica, que simula el teclat d'una calculadora.
Entre elles hi ha les tecles d'edició, que ens permeten moure'ns per la pantalla.
Finalment, sobre la part alfabètica tenim les tecles de funció; que permeten als programés associar les 12 funcions, d'ús més comú, a cada tecla.


Perquè el teclat te aquesta distribució?

Quan els primers ordinadors van entrar a les empreses es van tenir d'adaptar (els ordinadors) a les feines que la gent ja estava fent. Hi havia dos tipus de màquines que ja s'utilitzavem: les maquines d'escriure i les calculadores.
La distribució de les tecles de la part alfabètica coincideix amb la d'una màquina d'escriure com la que feien servir fins llavors les secretaries, i la distribució del teclat numèric correspon amb la que estaven acostumats a fer servir el contables.

Autor(es): Jordi Barreda
Organización: Telecentre Prades-Montsant