Full de calcul registre de activitats d una entitat

Registre d'activitat d'una entitat.

Sovint una entitat té que gestionar d'una manera fàcil i ràpida els seus usuaris i activitats, però no té suport digital, i acaba fent llistes a ma oamb word de cada activitat, i té dificultats al hora tenir una visió general de la seva gestió i calcular les seves despeses i ingressos.

Per evitar això, a través d'un full de càlcul sencill es pot fer la gestió bàsica sense entrar en conceptes complicats. Només aprenent a omplir un full de càlcul que ja tenim muntat.

Aquest full de calcul té 6 pestanyes (a la part inferior) que t'ajudaràn a seguir la gestió de l'activitat de la entitat.

1.Portada resum.
2.Seguiment de les sòcis/es
3.Seguiment de les no socis/es
4.Seguiment de les activitats
5.Despeses per activitat
6.Ingressos per activitat

A cada pàgina hi veuràs uns cartells de color groc que t'ajudaràn a saber com omplir el registre.

Que podràs tenir amb aquest full de càlcul.

1.Tenir un llistat de totes les socis/es, amb telefons i e-mails.
2.Seguir el pagament de les quotes,
3.Saber la participació de les sòcies i no sòcis/es en les activitats de l'entitat.
4.Saber quantes activitats es realitzen.
5.Tenir un balanç total i desglossat per activitat de despeses i ingresos..

Us podeu descarregar el fitxer picant aquí.

És un fitxer del full de càlcul d'Open Ofice, programa que recomanem utilitzar.

Però el teniu penjat en format excel, de manera que aquest programa també us el podrà obrir. L'exemple està elaborat pensant en una associació de dones.


Portada Resum.

Imatge: Portadaresum01.png

En aquesta captura de pantalla tens la portada on es resumeixen les dades principals del seguiment de les activitats de la teva entitat.

Autor(es): David Gateu Valls
Organización: gateu digital