Seguiment Activitats

Al seguiment de les activitats podem introduir el preu per cada activitat per socies i per no socies.

I anotar el número de pagaments per cada activitat. Aquest número no s'opera amb cap altre és informatiu per saber quantes quotes s'esperen tenir. Encara que en la realitat no les les paguin totes, no afectarà als comptes reals.

Imatgge: seguiment activitats 01.png

Ens calcularà el número d'activitats sempre que tinguem l'excel l'open office en català, si no el tenim en català es provable que no ens ho calculi correctament. En aquesta pestanya podem:

1.Afegir els noms de les activitats, un en cada casella ( línia verda) i ens apareixerà el nom de les activitats en les atres pestanyes, de socies, no socies ingressos i despeses.
2.Posar el preu per activivitat per socies i no socies
3.Anotar a tall informatiu quantes quotes té cada activitat.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 5 min.
Author: David Gateu Valls
Organización:
Status: draft
Category: Sandbox
User(s): dgateu

Exportar a: