Fitxers

El nostre ordinador te tot de dades enmagatzemades, però aquestes dades han d'estar organitzades d'alguna manera.

Les dades s'enmagatzemen dins de fitxers.
Cada fitxer ha de tenir un nom diferent.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 10 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: draft
Category: Filesystem
User(s): jbarreda

Exportar a: