Que és PhotoScape?

PhotoScape és un complet entorn d'edició amb les funcions i eines necessàries per visualitzar imatges, crear fotomuntatges, impressions i realitzar conversions de formats.Les principals aplicacions de Photoscape són:
En aquest manual en centrarem en les funcions Paper Print i l'Editor. També explorarem, de passada, alguna de les altres eines que ens ofereix aquest programa.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 5 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: PhotoScape
User(s): gotic

Exportar a: