Donar-se d'alta a Facebook

Per començar cal entrar a la pàgina www.facebook.com

i introduir les dades que ens demanen:

Un cop introduides les dades apretem el botó d'enviar.

Per confirmar les dades ens demana que introduïm un codi de confirmació, que es un text que hem d'introduir en el requadre inferior.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: es
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: draft
Category: Facebook
User(s): jbarreda

Exportar a: