Verificació ortogràfica

El processador de textos ens permet que ens indiqui amb una línia ondulada de color vermell les paraules que no troba al diccionari.Si la verificació està activada la icona surt requadrada.
Per activar i desactivar la verificació ortogràfica només cal fer clic sobre la icona corresponent: 


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 10 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: final
Category: Writer - Open Office 3.0
User(s): jbarreda

Exportar a: