Connectar-se a una plana web

El procés per connectar-nos a una plana web es molt senzill:
  1. Posem l'adreça al navegador i fem clic al boto de connectar
  2. El navegador es posa en contacte amb l'ordinador que te l'adreça especificada, i aquest ens envia la plana web al nostre ordinador
Vegem com circula la informació entre el nostre ordinador i l'ordinador que te les les planes web amb el següent exercici:

Exercici

Fes clics a la icona que representa el teu ordinador  per veure con es fa la transferència d'informació per la xarxa:


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 10 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: final
Category: Firefox
User(s): jbarreda

Exportar a: