Sagnat de la primera línia dels paràgrafs

A part de definir els marges dels paràgrafs, també podem definir on volem que comenci la primera línia de cada paràgraf.

Per definir on volem que comenci la primera línia de cada paràgraf només cal arrossegar el triangle invertit que trobem al regle a sobre del triangle del marge esquerre.

[img]

 

Obre el processador de textos i introdueix en un document en blanc el següent text amb els marges definits com a l'exemple.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: draft
Category: Writer - Open Office 3.0
User(s): jbarreda

Exportar a: