Inserir imatges

Per inserir una imatge en un document de text, situem el cursos en el punt on volem inserir la imatge i despleguem el menú Inserir i escollim la opció Imatge.

Al inserir una imatge, aquesta queda ancorada al paràgraf on teníem situat el cursos, de forma que si afegim o treiem text al paràgraf, la imatge es resituarà.
Però també podem fer que quedi ancorada en relació a la seva posició a la plana, o a un caràcter.

Obre el processador de textos i insereix una imatge al text.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author:
Organización:
Status: draft
Category: Writer - Open Office 3.0
User(s): jbarreda

Exportar a: