Les extensions del navegador Mozilla FireFox

Les extensions són petits programes, o plug-ins, que s’instal·len sobre el navegador Firefox, i que li afegeixen noves funcions. En disposem de moltíssimes, relacionades amb qüestions d’accessibilitat, etc... Podem anar descobrint-les i afegir al nostre navegador les que més ens agradi i més profit en traiem.

Des de la zona de l'extensions , hi ha totes les extensions que tenim disponibles.


 

Anem a veure algunes d’aquestes extensions que considerem tenen molta utilitat i hauríem de tenir incorporades al nostre navegador Firefox.

AdBlock
Es tracta d’una extensió molt útil, amb la qual podem bloquejar continguts d’una web, com ara banners, imatges, scripts, etc.

Pot ser molt útil per exemple per bloquejar imatges indesitjables de webs on entren molt sovint els més petits, i on apareixen cossos nus, etc. Només hem de fer clic amb el botó dret sobre la imatge o element i dir que es bloquegi.

Mouse Gestures

Aquesta extensió està pensada per ampliar les funcionalitats del ratolí. Podem anar endarrere o endavant només arrossegant el ratolí, obrir i tancar finestres amb un simple moviment de canell, etc.

Podem desplegar una barra lateral al navegador amb la descripció de tots els moviments possibles i la seva funció:

Autohide
Aquesta extensió és per treballar la pantalla completa (quan pitgem la tecla F11). Ofereix diferents maneres de visualitzar les webs.

Image Zoom

Tindrem l’oportunitat d’ampliar les imatges, i veure-les amb el zoom ampliat. Ens anirà bé quan volem tenir una ampliació d’una imatge.

IE View
Com que encara hi ha webs 'dolentes', que només es poden veure bé amb l'Explorer (perquè els seus desenvolupadors no han tingut en compte els estàndards òptims a l’hora de construir webs), aquesta extensió fa que al menú amb clic dret, aparegui l’opció de visualitzar la pàgina en Internet Explorer.

Image ToolbarA les imatges ens apareix el menú de 3 icones per imprimir, guardar i obrir:

CuteMenus
Extensió que adorna una mica més els menús del navegador.

Word CountSeleccionem un text, clic amb el botó dret, i a l’opció corresponent ens diu de quantes consta aquell text.

Google PageRank StatusAquesta extensió ens permet veure, a la barra d’estat del navegador, el ranking que Google assigna a les pàgines segons les visites que tenen.

Super DragAndGoTé dues utilitats: obrir un enllaç a una web que no té vincle, o bé portar un text a la seva recerca en el Google. Es fa seleccionant el text i arrossegant-lo.

 


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 30 min.
Author: Irene
Organización:
Status: final
Category: Firefox
User(s): topy

Exportar a: