Els auxiliars de l'OpenOffice.org Writer

Exemple de l'Auxiliar de plantilles OOo Writer: creant una cartaUna plantilla agilita el nostre treball, amb el processador de textos, en el procés de reproducció de documents idèntics o gairebé idèntics. Encara que el resultat no serà tan elaborat, ens ajudarà a guanyat temps.

Si desitgem fer un treball creatiu, la plantilla pot ser un excel·lent punt de partida, un exemple, una idea aproximada del que volem fer, o per conèixer les parts comunes d'una diversitat de còpies.

Així mateix, partir d'una plantilla en podrem dissenyar i fabricar de noves.

Relatiu a l'edició o composició de textos o imatges una plantilla estàq formada per caixes i línies, amb unes grandàries i marges, per a facilitar l'escriptura d'articles o cartes, amb títols, fotos, diagrames,..

L'auxiliar de l'OpenOffice.org Writer va més enllà: És una eina eines que ens guiarà durant el procés d'elaboració de documents, a partir d'un disseny predeterminat (plantilla).


Per accedir a aquesta funció del processador de text, ves al menú Fitxer | Auxiliars.

Menú Fitxer | AuxiliarsDes d'aquí podrem iniciar la creació d'un nou document, basant-nos amb una plantilla i amb l'ajut de l'auxiliar, seleccionant entre les propostes que ens ofereix el programa.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 10 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: Writer (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: