Definició de Propietat intel·lectual

Definció

Segons l'article 1 de la Llei de la Propietat Intel·lectual, la propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de crear quelcom original; expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, tal com:Una cosa que molts cops s'amaga o no s'explica és que l'autor/a no té necessitat de fer cap tràmit administratiu per fruir de la propietat intel·lectual de la seva obra. Per tant, la inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual és sempre un tràmit voluntari. Tanmateix la inscripció serveix com a mitjà de prova que acredita qui és l'autor i a qui corresponen els drets d'explotació. Es considera que el dret existeix tal com es declara en el Registre llevat que es provi el contrari.

Les lleis que emparen aquestes creacions, ofereixen a l'autor/a un conjunt drets en relació al tractament i l´ús que es fa de la seva idea. També és important ressaltar, que les lleis protegeixen l'obra resultant, no el procés de creació.

Es poden distingir dos tipus de drets sobre la propietat intel·lectual:

 1. Els drets extrapatrimonials, o drets morals, són aquells que l'autor té com a autor de l'obra intel·lectual.
  1. Atribució (paternitat). L’autor pot decidir que es difongui com a anònim.
  2. Integritat. Modificació no autoritzada que suposi perjudici per a l’autor.
  3. Divulgació. L’Administració pot obligar a hereus d’autor a divulgar amb fins públics.
  4. Retirar l’obra del comerç (penediment). Però amb indemnització.
 1. Els drets patrimonials; que fan referència a l'aspecte econòmic que es deriva de l'autoria de l'obra. És a dir, el dret a cobrar per l'edició, traducció o adaptació de l'obra.
  1. Reproducció. Fer còpies (transitòries o permanents, tangibles o no).
  2. Distribució. Posar exemplars al públic (venda, lloguer, préstec, etc.).
  3. Comunicació pública. Posar l’obra a disposició del públic sense distribució prèvia d’exemplars (performance, display, radiodifusió, Internet).
  4. Transformació. Fer obres derivades (traducció, adaptació, etc.).
I aquí és on comença el problema....

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 10 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: draft
Category: Sandbox
User(s): gotic

Exportar a: