El correu electrònic - Introducció

1. Definició

El correu electrònic (en anglès e-mail, o email) es refereix al sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicació electrònica, no solament de text, sinó amb tot tipus de documents (documents, fotografies, sons, vídeos,...).a través de la xarxa.
Respecte el correu ordinari, té els avantatges de ser més barat i alhora més ràpid. Això l'ha convertit en un dels usos més populars d'Internet.

2. Elements d'una adreça de correu

Per poder enviar enviar un correu a una altra persona, ambdues haurem de tenir una adreça de correu electrònic. Aquesta adreça l'ha de donar un proveïdor de correu, que són qui oferixen el servei d'enviament i recepció. Aquest procediment podem fer-lo des d\'un programa client de correu - resident al nostre ordinador - o des d\'un lloc web.

2.1 Adreça de correu

parts de l'adreça de correu electrònicUna adreça de correu electrònic és un conjunt de paraules que ens identifiquen a l'hora d'enviar i rebre correu. Cada adreça és única i pertany sempre a la mateixa persona.

La imatge de l'esquerra mostra les parts d'una adreça de correu electrònic.
Com pots veure, l'arrova (o bé a encerclada o ensaïmada) identifica a l'usuari persona que està en el servidor.
Per exemple, mentre que http://www.tarrega.cat/ pot ser una pàgina web on hi ha informació (com en un llibre), gotic@tarrega.cat és l'adreça d'un correu: una bústia on es pot escriure.
El que hi ha a la dreta de l'arrova és precisament el nom del proveïdor que dóna el correu, i per tant l'usuari no ho pot canviar. D'altra banda, el que hi ha a l'esquerra depèn de l'elecció de l'usuari - en el moment de donar-se d'alta al servidor de correu - i és un identificador qualsevol, que pot tenir lletres, números, i alguns signes.

 2.2 Proveïdor de correu

Per a poder enviar i rebre correus electrònics, cal estar registrat en alguna empresa que ofereixi aquest servei (gratuïta o de pagament). El registre permet tenir una adreça de correu personal única i duradora, a la qual es pot accedir mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya.

Hi ha diversos tipus de proveïdors de correu, que es diferencien sobretot per la qualitat del servei que oferixen. Basicament, es poden dividir en dos tipus: els correus gratuïts i els de pagament.

Els correus gratuïts són els més usats, encara que inclouen publicitat: uns incrustada en cada missatge, i altres en la interfície que s'usa per a llegir el correu. Els servidors de correu més utilitzats són:

2.3 Correu web

Pàgina principal del servidor de correu web GmailEl correu web (webmail) és un servei que permet enviar i rebre correus mitjançant una pàgina web dissenyada per a això, i per tant usant només un programa navegador web. L'alternativa és usar un programa de correu especialitzat.

El principal avantatge del correu web és la comoditat, perquè permet veure i emmagatzemar els missatges des de qualsevol lloc, ja que hi accedim a través d'un servidor remot, accessible mitjançant una pàgina web, en comptes d'un ordinador personal concret.

Alguns petits inconvenients són que durant tot el procés de lectura i escriptura dels correus electrònics l’ordinador ha d’estar connectat a Internet, amb la despesa que això pot suposar. A més, sol ser més lent que un programa de correu, ja que cal estar contínuament connectat a pàgines web i llegir els correus d'un en un. En alguns casos -cada vegada menys- és difícil ampliar-lo amb d'altres funcionalitats, perquè la pàgina oferix uns serveis concrets i no podem canviar-los.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 20 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: Internet (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: