4.1. Drivers a GNU/Linux

No ens enganyem, l'administració dels sistemes GL és més complicada que a Windows.

Un aspecte que acostuma a ser problemàtic són els drivers o controladors (http://es.wikipedia.org/wiki/Controladores) de dispositius com les targetes de xarxa, inal·làmbriques o no, els winmodems, targetes gràfiques, etc. La major part d'aquests problemes estan basats en el fet que el fabricant realitza tan sols drivers per a Windows, i no facilita la informació als programadors que decideixen fer un controlador d'aquest dispositiu per a GL, el qual al final acostuma a ser fruit d'enginyeria inversa (http://ca.wikipedia.org/wiki/Enginyeria_inversa).

Una vegada que algú ha escrit un driver per a GL s'haurà de descarregar d'Internet i instal·lar-lo, la qual cosa a Linux no és trivial. A grosso modo tindríem dos opcions: recompilar el nucli o afegir el mòdul dinàmicament. Un mòdul és un troç de codi compilat, o el driver mateix. Qualsevol de les dos opcions estan fora dels objectius de la present guia.

Actualment GL acostuma a detectar durant l'inici del sistema els dispositius que tenim al nostre PC, i carrega els mòduls necessaris.

Ja que hem parlat del kernel, dedicarem un espai per a la seva explicació una mica més endavant. Ara algunes qüestions referides als drivers i al maquinari del nostre PC.

 


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 0 min.
Author: Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa
Organización:
Status: draft
Category: GNU-Linux
User(s): CristinaEH

Exportar a: