5.2. Compartim fitxers i recursos

GL permet compartir informació i recursos dels ordinadors d'una xarxa tant si són ordinadors amb sistema operatiu Linux com si tenim màquines Windows. Això és possible gràcies a la utilització de dos serveis de xarxa diferents:

- NFS (Network File System): per poder fer servir la compartició de fitxers i recursos caldrà que el servei estigui instal·lat i funcionant quan iniciem el PC. Caldrà també, naturalment, compartir el que volem que estigui disponible pels usuaris. Aquest sistema el farem servir entre màquines amb GL.

- Samba: és una implementació lliure del protocol de comunicacions de Windows SMB i ens permetrà compartir fitxers i recursos com ara una impressora en una xarxa a on coexisteixin màquines amb Linux i Windows.

És important recordar que per poder fer servir ambdós protocols caldrà tenir-los instal·lats al sistema i això no sempre passa per defecte. Si no és així caldrà instal·lar-los fent servir les instruccions d'actualització de paquets apt (Ubuntu) o bé yum (Fedora) a través de la terminal o el gestor de paquets Synaptic.

Des del menú Sistema > Administració > Serveis es pot comprovar quins serveis s'han iniciat així com activar o desactivar els que vulguem.

Ubuntu 7.10 facilita molt la compartició de recursos ja que incorpora en la seva instal·lació per defecte dos opcions al menú:

Sistema > Administració

- Carpetes compartides

- Samba

que ens permetran afegir recursos senzillament ja sigui entre màquines Windows o Linux.

 

A continuació teniu diferents enllaços amb tutorials de configuració:

Samba

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=13-como-samba

http://www.radioexilio.com.ar/estaciondetransito/?p=18

NFS

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1255

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=12-como-nfs
Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 0 min.
Author: Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa
Organización:
Status: final
Category: GNU-Linux
User(s): CristinaEH

Exportar a: