5.1. Configurar els paràmetres de xarxa per a accedir a Internet

Estem en el supósit d'un ordinador amb targeta de xarxa connectada amb cable a un switch i aquest a un router ADSL que és el cas dels punts Òmnia.

Per a poder accedir a Internet caldrà que configurem la nostra connexió de xarxa a través de:

Sistema > Administració > Xarxa

Arribarem a la finestra que ens mostra els nostres dispositius de xarxa, la targeta ethernet, i podrem activar-la o desactivar-la i modificar les seves propietats.

Bàsicament caldrà que establim si la nostra targeta agafa els paràmetres de xarxa automàticament assignats pel nostre router a través del que es diu DHCP (en aquest no ens hem d'amoinar per res), o si li facilitem de forma manual una configuració estàtica.

Aquesta configuració estàtica ha de constar de la següent informació:

IP estàtica: 192.168.22.21 (aquesta xifra és només i el número dependrà de la vostra configuració, però té aquesta mateixa estructura. Aquesta IP ha de ser única a la xarxa per a cada ordinadori identifica de forma inequívoca cada PC).

Màscara de subxarxa: 255.255.255.0 (aquesta xifra acostuma a ser sempre la mateixa, encara que pot no ser-ho. Tots els ordinadors de la xarxa han de tenir la mateixa).

Adreça porta d'enllaç: 192.168.22.1 (aquesta xifra serà igual per a tots els ordinadors ja que identifica al router a la xarxa perquè tots els PCs puguin sortir a Internet.).

DNS: 80.58.32.97 i 80.58.0.33 (s'acostumen a posar un parell i representen els Servidors de Noms de Dominis, és a dir, les màquines del nostre proveïdor d'Internet que tradueixen les urls que escrivim al nostre navegador per les ips de les màquines corresponents a Internet que contenen la informació que volem visitar).

 

Val a dir que els sistemes GL disposen d'interessants eines per fer diferents comprovacions a la xarxa. Així per exemple Ubuntu 7.10 dintre del menú Sistema > Administració > Eines de xarxa ens permet fer un ping (petició i enviament de comunicació) amb un ordinador de la xarxa o bé una adreça web, per veure la qualitat de la nostra connexió i la latència de resposta, un Traceroute per veure el camí que segueix una determinada petició a la xarxa o Internet, o un Whois que ens facilita la informació de registre i propietat d'un domini a Internet. I més coses...


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 0 min.
Author: Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa
Organización:
Status: final
Category: GNU-Linux
User(s): CristinaEH

Exportar a: