6.1 Què són els repositoris, quins tipus hi ha i com els puc modificar?

Els repositoris són els directoris on trobem el programari que volem instal·lar d\'una distribució determinada. A Fedora trobem tres tipus de repositoris:

- core (básico)
- updates (actualizaciones)
- extras (paquetes adicionales)

Els arxius dels repositoris poden ser Freshrpms i Livna. Aquest últim és molt útil per a instal·lar coses que no venen amb Fedora per temes de llicències.
Per a que el sistema reconegui els arxius rpm, primer l\'haurem de configurar. Així és que obrirem la terminal i escriurem:

sudo rpm -import/etc/pki/rpm-gpg/*

Tot i això, a vegades necessitem aplicacions que no responen a la filosofia que defineix Linux i necessitem configurar un repositori del tipus LIVNA (.mp3, .mpeg, .dvd, NTFS, etc). L\'ordre que hem d\'escriure a la terminal serà la següent:

sudo rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm

També serà necessari importar les signatures:

sudo rpm –import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY

Ja tenim els repositoris configurats, ara els haurem d\'anar instal·lant els programes que vulguem amb Yum.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author: Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa
Organización:
Status: final
Category: GNU-Linux
User(s): CristinaEH

Exportar a: