Buscar paraules en una plana web

Sobint accedim a una plana a trav�s de les paraules clau que hem introdu�t a un buscador, com ara el Google, pero despr�s necesitem trobar en quina part del text apareix dita paraula.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author:
Organización:
Status: final
Category: Firefox
User(s):

Exportar a: