Seleccionar el text

Text seleccionat

La importancia de aprendre el procés de selecció d'un text rau en que, en el moment que vulguem canviar les seves característiques, caldrà indicar al programa a quina o quines parts del document volem que afectin aquests canvis de format.

! Per experimentar amb la selecció, vés a la teva carpeta personal i obre el document Definició TIC. També pots descarregar-lo fent clic aqui.

La selecció es pot fer amb el ratolí, el teclat o combinant-los. Nosaltres ens centrem en com fer-ho utilitzant el ratolí.Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 20 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: draft
Category: Writer (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: