PRACTICA - Crear, guardar, obrir i afegir contingut a un document (II)

1. Obre el programa OpenOffice.org Writer.
2. Escriu el següent text:

TIC és l'acrònim de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

“Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del planeta. Disposem d’eines per a arribar als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, d’instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a propagar els coneixements i facilitar la comprensió mútua” (Kofi Annan, Secretari general de l'ONU, discurs inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)

 

3. Desa el document a la teva carpeta personal, amb el nom Definició TIC.
4. Tanca el programa OpenOffice.org Writer.
5. Obre de nou el programa
6. Obre el document Paquet ofimàtic, que has guardat abans.
7. Afegeix-hi el seguent text:

Les noves tecnologies són inmaterials, ja que la matèria principal és la informació; permeten la interconnexió i la interactivitat; són instantànies; tenen elevats paràmetres d'imatge i so. Al mateix temps les noves tecnoligies suposen l’aparició de nous codis i llenguatges, l’especialització progressiva dels continguts sobre la base de l'audiència trencant la cultura de masses i dóna lloc a la realització d'activitats inimaginables en poc temps i introduïx el problema de la poca capacitat que té l'escola per a absorbir les tecnologies.

Un altre concepte de Noves Tecnologies són les NTAE (Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació). L'ús d'aquestes tecnologies enteses tant com recursos per a l'ensenyament, com mitjà per a l'aprenentatge, com mitjans de comunicació i expressió, i com objecte d'aprenentatge i reflexió (Quintana, 2004).

Entre els beneficis més clars que els mitjans de comunicació aporten a la societat es troben l'accés a la cultura i a l'educació, els avanços tecnològics i els beneficis que comporta l'era de la comunicació en que vivim llancen un balanç i unes previsions extraordinariament positives. Tot i així, alguns experts han incidit en que deu existir una relació entre la informació que es suministra i la capacitat d'assimilació de la mateixa per part de les persones. Por això, és convenient una adequada educació en l'ús d'aquests poderosos mitjans.


8. Desa'l de nou i tanca el document.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 45 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: Writer (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: