PRACTICA - Crear, guardar, obrir i modificar un document

1. Obre el programa OpenOffice.org Writer.
2. Escriu el següent text:


Un paquet ofimàtic o paquet d'aplicacions d'oficina és un paquet integrat per programes informàtics dissenyats per el treball d'oficina. Aquests programes es poden distribuir en un conjunt que forma la suite ofimàtica o individualment. Els programes d'una mateixa suite ofimàtica permeten la interacció mútuament com un sistema operatiu i normalment presenten una interfície similar.
Tot i que hi pot haver una gran quantitat de tipus de programes en una suite ofimàtica, la majoria incorporen un processador de textos i un full de càlcul. Normalment també un sistema gestor de base de dades, un programa de presentacions i editors de gràfics; i excepcionalment poden incloure una agenda, un navegador web, un editor web o un client de correu electrònic.

3. Desa el document a la teva carpeta personal, amb el nom Paquet ofimàtic.
4. Tanca el programa OpenOffice.org Writer.
5. Obre de nou el programa
6. Obre el document Paquet ofimàtic, que has guardat abans.
7. Afegeix-hi el seguent text:

Actualment el paquet ofimàtic més emprat és Microsoft Office, del gegant Microsoft. Aquesta no és compatible amb gaires formats de fitxers, i els que utilitza són tancats; això provoca que les altres paquets es vegin obligats a ser compatibles amb els formats de Microsoft Office.
L'altre paquet ofimàtic important és OpenOffice.org, el paquet ofimàtic de codi obert més important.8. Desa'l de nou i tanca el document.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 30 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: Writer (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: