Escriure un text

Quan obrim l'OpenOffice.org Writer, crea un document en blanc i que el punt d'inserció d'escriptura es troba al començament del document.

! Recorda't de no polsar la tecla Intro Tecla intro al final de la línia: el text passa automàticament a la següent línia quan arriba al marge dret; Només utilitzarem la lletra Intro Tecla intro quan desitgis crear un nou paràgraf.
Vols repassar l'ús general del teclat? Fes clic aquí!

Exercici 1


Escriu el següent text:

Un processador de text (o editor de texts) és una aplicació informàtica que es fa servir per la producció (incloent la composició, edició, format, i possiblement impressió) de qualsevol mena de text imprès.

És l'actual substitut de les màquines d'escriure, tot i que amb major capacitat, ja que es poden incloure imatges i mesclar dades. També són coneguts com a processadors de paraules (de la traducció directa de l'anglès).

Hi ha una gran quantitat de programes, des de molt senzills a completament especialitzats, com per exemple, l'Abiword, Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Wordperfect, KWord,...

Es distingeixen dels editors de texts en que els processadors poden gestionar text amb format, imatges, taules i altres elements que acompanyen un document de text, mentre que els editors només gestionen text pla.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 20 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: final
Category: Writer (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: