Elements de les planes web

En una plana web hi podem trobar tota una serie d'elements per poder entrar dades a l'ordinador, com per exemple a l'hora d'omplir un formulari.

Botons

Si fem clic a sobre uns segons veurem com es mostra pressionat.

Caixes de selecció

Ens permeten marcar diverses opcions, fent clic en el quadre coresponent.
Si li fen un clic dins el quadre l'opció queda seleccionada. Per deseleccionar la opció només cal tornar a fer un clic sobre el quadre.
Tinc carnet de conduir
Tinc cotxe
No m'agrada conduir

Botons d'opció

Ens permet excollir una d'entre diverses opcions, fent clic en cercle corresponent.
Només és possible seleccionar una opció. Si fen clic en un cercle s'ens deseleccionen les altres opcions

Home
Dona

Llistes desplegables

Fés clic al botó amb la fletxa cap avall, per veure les opcions que pots seleccionar.
Un cop desplegada la llista, fem un clic a sobre la opció que ens interesi, i aquella opció ens queda seleccionada dins el requadre.
Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 20 min.
Author: Jordi Barreda
Organización:
Status: draft
Category: Firefox
User(s): jbarreda

Exportar a: