Els marcadors socials

1. Definició

Són una forma senzilla i popular d'emmagatzemar, classificar i compartir enllaços web.

Entre els avantatges respecte les altres eines tradicionals com els cercadors, hi ha:

També existeixen algunes desavantatges dels sistemes basades en etiquetes:

2. Que hi puc fer?

3. Marcadors socials populars


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 15 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: draft
Category: Web 2.0
User(s): gotic

Exportar a: