Trobar, llegir i utilitzar el material de Viquipèdia

1. Buscar (i Trobar)

Quadre de cerca, de ViquipèdiaPer buscar un article a Wikipèdia, nomès has d'escriure la paraula o paraules que desitges cercar (respectant majúscules i accents) al quadre de cerca que hi ha al menú de l'esquerra .
Si prems sobre el botó Cerca, el servidor buscarà als articles de Viquipèdia les paraules que hagis escrit, mostrant-te una llista amb els més probables -ordenats segons la seva rellevància- , tal com es mostra a la següent imatge.


Si elegeixes prémer el botó Vés-hi (o prems la tecla Enter), en cas que el títol de l'article coincideixi amb el que hagis escrit, hi accediràs automàticament; en cas que no existeixi, et mostrarà la llista d'articles més probables.Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 30 min.
Author: Ramon Oromi Farre [ramonoromi@gmail.com]
Organización:
Status: draft
Category: Web 2.0
User(s): gotic

Exportar a: