Animació d'objectes


-Afegir un efecte a un objecte.

Per afegir un efecte a un objecte em de tenir visualitzada la barra de tasques. Normalment està situada a la dreta de la diapositiva central, amb el submenú de formats desplegat.
En el nostre cas haurem de desplegar el submenú de "Personalitza l'animació"


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 90 min.
Author: Gerard Feliu
Organización: gòTIC Ajuntament de Tàrrega
Status: draft
Category: Impress (GoTIC)
User(s): gotic

Exportar a: