Relacions

Relació binaria

Donats dos conjunts, hi ha una relació binaria...
Si tots els elemente d'un conjunt estan lligats amb els elements de l'altre.

Possibles propietats:

Relació d'equivalència

Compleix tres propietats:
  1. Reflexiva: ∇x ∈ A: x R x
  2. Simètrica: ∇x,y ∈ A: si x R y ⇒ y R x
  3. Transitiva: ∇x,y,z ∈ A: x R y, y R z ⇒ x R z

Relació d'ordre


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 9 min.
Author: J Barreda
Organización:
Status: draft
Category: Sandbox
User(s):

Exportar a: