Imprimir una part d'una plana web


Imprimim una part de una plana web seleccionant la part de la plana que desitgem imprimir i a traves del diàleg de arxiu imprimir, triem la opció de imprimir només la part seleccionada.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author: David
Organización:
Status: final
Category: Firefox
User(s):

Exportar a: